Hướng dẫn chụp ảnh và quay video màn hình iphone

1. Chụp ảnh màn hình iphone

Với chức năng này bạn có thể chụp ảnh màn hình có chiều dài bằng với chiều dài của màn hình IPhone.

  • Bước 1:

 _Đối với iPhone có Face ID: Nhấn và thả cùng lúc nút sườn và nút tăng âm lượng.
 _Đối với iPhone có nút Home: Nhấn và thả cùng lúc nút Home và nút sườn hoặc nút Nguồn (tùy thuộc vào kiểu máy của bạn)

  • Bước 2: Chạm vào ảnh chụp màn hình ở góc phía dưới bên trái.

  • Bước 3: Chọn màn hình nếu muốn lưu ảnh màn hình iphone -> Nhấn xong để lưu

 

2. Chụp ảnh màn hình toàn trang iphone

Với chức năng này bạn có thể chụp ảnh toàn trang, cuộc của một website, tài liệu hoặc một email có chiều dài vượt quá chiều dài của màn hình IPhone.

  • Bước 1:

 _Đối với iPhone có Face ID: Nhấn và thả cùng lúc nút sườn và nút tăng âm lượng.
 _Đối với iPhone có nút Home: Nhấn và thả cùng lúc nút Home và nút sườn hoặc nút Nguồn (tùy thuộc vào kiểu máy của bạn)

  • Bước 2: Chạm vào ảnh chụp màn hình ở góc phía dưới bên trái.

  • Bước 3: Chọn toàn trang nếu bạn muốn lưu ảnh màn hình toàn trang iphone -> Nhấn xong để lưu


Lưu ý: Nếu bạn chọn Lưu vào Ảnh thì bạn có thể xem ảnh đó trong album Ảnh màn hình của ứng dụng Ảnh hoặc trong album Tất cả ảnh nếu Ảnh iCloud được bật trong Cài đặt > Ảnh.

2. Quay video, tạo bản ghi màn hình iphone

Với chức năng này bạn có thể quay video, ghi âm thanh màn hình iphone của bạn

  • Bước 1: Nhấn cài đặt tiếp tục chọn trung tâm điều khiển sau đó nhấn vào bên cạnh nút Chèn bản ghi màn hình Ghi Màn Hình          

                           

  • Bước 2: Mở trung tâm điều khiển sau đó chọn vào biểu tượng nút Ghi màn hình đếm ngược 3 giây màn hình sẽ bắt đầu ghi lại

  • Bước 3: Để dừng ghi màn hình. Mở lại trung tâm điều khiển, chọn vào biểu tượng Ghi màn hình được chọn hoặc thanh trạng thái màu đỏ ở đầu màn hình, sau đó chạm vào Dừng.

                        

Để xem lại đoạn video vừa quay bạn tiến hành Truy cập Ảnh sau đó chọn video vừa quay xong

Tương tự bạn cũng có thể thêm một số chức năng khác vào trung tâm điều khiển của iphone như ghi âm, báo thức, kính lúp, đèn pin, hẹn giờ, máy tính, cỡ chữ, chế độ ngủ, chế độ tối …v.v.

Hy vọng với những mẹo ở trên thì có thể giúp bạn sử dụng điện thoại thông mình có hiệu quả hơn.